SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

80,000
14,690,000
11,740,000
8,790,000
7,020,000
5,850,000
18,500,000
16,100,000
11,200,000
8,960,000
7,530,000
20,350,000
17,710,000
12,320,000
8,230,000
230,000
21,000
26,950
280,000

Công Cụ Dụng Cụ

Kìm Cân Bằng Ke Gạch

120,000

Công Cụ Dụng Cụ

Nêm Cài Ke Gạch

50,000

Công Cụ Dụng Cụ

Ke Gạch

30,000
240,000

Xi Măng

Xi Măng SCG

95,000

dịch vụ CHO THUÊ MÁY MÓC – THIẾT BỊ – CÔNG CỤ DỤNG CỤ XÂY DỰNG

Đáp ứng mọi nhu cầu thuê thiết bị, máy móc, vật dụng …trong xây dựng. Linh hoạt hình thức thuê, thời gian thuê như thuê khoán, thuê theo tháng, thuê theo tuần, thuê theo ngày, thuê theo giờ