Vật Liệu xây dựng lý nguyễn

Công ty vật liệu xây dựng Lý Nguyễn cung cấp vật liệu xây dựng chính hãng, hàng chất lượng cao, có đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm xuất xưởng nhà máy.

Sản phẩm đa dạng chúng loại, màu sắc, kích thước, đặc biệt sản phẩm đặc thù, đặc trưng và hàng mẫu với bao lẻ, bao nhỏ đáp ứng nhu cầu cải tạo sữa chữa nâng cấp cho các công trình nhỏ

70.000 
25.000 
185.000 
240.000 
220.000 

Xi Măng

Xi Măng SCG

105.000