CÁC LOẠI SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG SCG VIỆT NAM

275,000
225,000
80,000

Vật Liệu Xây Dựng Hồ Chí Minh

Keo Dán Gạch Thái Lan 03 Kg

75,000
230,000
195,000
245,000
305,000
182,000
620,000

Keo Chà Ron

Keo Chà Ron Moolar

26,950
225,000
275,000

Vật Liệu Xây Dựng Hồ Chí Minh

Xi Măng Trắng SCG PCW50

260,000
620,000
182,000
305,000
245,000
195,000

Vật Liệu Xây Dựng Hồ Chí Minh

Xi Măng Trắng SCG PCW30

210,000

Vật Liệu Xây Dựng Hồ Chí Minh

Xi Măng SCG

95,000