0938335597

Chính Sách Sản Phẩm Mẫu

Lý Nguyễn hỗ trợ khách hàng chính sách sản phẩm mẫu bao gồm sản phẩm mẫu, sản phẩm trưng bày tại các cửa hàng có vị trí nằm trong phạm vi Thành Phố Thủ Đức (Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức Cũ).

Phần sản phẩm mẫu, sản phẩm trưng bày này được xem là một phần tài sản Lý Nguyễn ký gửi cho khách hàng Lý Nguyễn để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho khách hàng thúc đẩy kinh doanh tăng doanh số bán hàng cho sản phẩm vật liệu xây dựng SCG Việt Nam nói chung và Lý Nguyễn nói riêng.

Mặc dù phần sản phẩm mẫu và sản phẩm trưng bày Lý Nguyễn ký gửi cho khách hàng khách hàng không cần phải thanh toán, tuy nhiên định kỳ hàng tháng khách hàng sẽ phản hồi thông tin cho Lý Nguyễn về tình hình kinh doanh sản phẩm mẫu, sản phẩm trưng bày và thanh toán cho Lý Nguyễn những sản phẩm mẫu, sản phẩm trưng bày mà khách hàng đã bán được cho đơn vị thứ ba khác. Lý Nguyễn có trách nhiệm đưa tiếp phần sản phẩm mẫu, sản phẩm trưng bày mới cho khách hàng.

Khách hàng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường tổn thất cho Lý Nguyễn nếu sản phẩm mẫu và sản phẩm trưng bày Lý Nguyễn bị tổn thất, hư hỏng, mất mát khi Lý Nguyễn đến thăm hỏi và kiểm kê hàng mẫu đã ký gửi cho khách hàng.

Ngoài lợi ích về sản phẩm mẫu và sản phẩm trưng bày các đại lý, cửa hàng đăng ký kinh doanh dòng sản phẩm vật liệu xây dựng SCG Việt Nam nói chung và Lý Nguyễn nói riêng sẽ được Lý Nguyễn trao các phần thưởng đạt doanh số, phần quà vượt doanh số như TIỀN CHIẾT KHẤU – VÀNG SJC KHI ĐẠT DOANH SỐ CAO. Chi tiết xem tại https://lynguyen.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.