0938335597

Chính Sách Hỗ Trợ Công Nợ

Lý Nguyễn hỗ trợ công nợ, hàng ký gửi, hàng mẫu cho tất cả các đại lý, cửa hàng, đơn vị thi công công trình khu vực Thành Phố Thủ Đức khi mua sản phẩm vật liệu xây dựng, bột trét Moolar, keo chà ron Moolar từ Lý Nguyễn.

Chính sách hỗ trợ công nợ này được Lý Nguyễn công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với phòng kế toán tài chính để biết thêm thông tin chi tiết về các điều kiện cơ bản do Lý Nguyễn ban hành cho từng hạn mức hỗ trợ công nợ nhất định.

Chính sách hỗ trợ công nợ được chia làm hai điều kiện: thời gian công nợ và hạn mức công nợ. Hạn mức công nợ được hiểu là khoảng tài chính Lý Nguyễn cấp cho khách hàng mua hàng. Thời gian công nợ là thời gian mà Lý Nguyễn cấp cho người mua hàng nợ Lý Nguyễn sau khi nhận hàng từ Lý Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published.